فروش آجرنسوز

فروش آجر نسوز شاموتی شکل دار

آجر نسوز شاموتی شکل دار آنهایی هستند که می توانند دمای بالا را تحمل کنند بدون اینکه گرما به ساختار، مقاومت یا رسانایی حرارتی آنها آسیب برساند. در مورد آجرها، ت

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید